Начало
Placeholder Picture

Влакнест шмак (Rhus typhina)


Произход: Северна Америка
Семейство: Анакардиеви (Anacardiaceae)
Месторастене: Слънчево до полусенчесто място.
Период на цъфтене: От юни до юли
Поливане и торене: В периода на израстване се поддържа лека влажност. До месец август се наторява на 14 дни
Презимуване: -
Размножаване: Чрез отводи, излезли в съда
Съвети: През пролетта най-горният пласт на почвата се подменя.

Назад