При много видове растения това е най - добрия начин за сравнително кратко време да получите копия на майчиното растение. Размножаването става чрез разделяне на едно цвете / растение или от части, които се поставят във вода, пръст или друг вид субстрат. Вегетативното размножаване се препоръчва за храсти, полухрасти, многогодишни тревисти растения, луковични цветя, треви. Трябва да се използват само части от здрави растения.

Размножаване на цветя и растения чрез разделяне
Делят се растенията / цветята, които пускат издънки, образуват туфи или филизи, или изпълват съда в който са засадени. Растенията се пресаждат през пролетта, като кореновите туфи се разрохват с пръсти и се разделят чрез тръскане. Силно преплетените корени се разрязват с остър нож. Всяка част трябва да има отделни корени. Наранените корени, както и отрязаните се дизенфекцират с прах от дървени въглища.

Размножаване на цветя и растения чрез дъщерни розетки
Дъщерните розетки се отделят от майчиното растение / цвете, когато станат достатъчно големи и имат собствени корени.

Размножаване на цветя и растения чрез дъщерни луковици
След окапването на листата на цветята / растенията, луковиците се изравят, отделят се дъщерните луковици и заедно с останалите се съхраняват на сухо място. Засаждат през септември - октомври.

Размножаване на цветя и растения чрез резници
Резникът е отделена част от майчиното цвете / растение, от която се развива ново растение.
Върхови резници - отрязват се от едногодишни издънки без цвят. Самото име - върхови означава, че резника трябва да бъде отрязан от върха на растението.В зависимост от сезона през който се режат биват: пролетни, летни или есенни. Най - лесно се вкореняват пролетните, но и най - лесно загниват. Реже се на1/2см. под листното коляно, като резникът трябва да бъде дълъг 5 - 10см. и да има 2 - 4 листа. Долните листа се отстраняват.
Стъблени резници - различават се от върховите по това, че нямат връхчета. Отрязват се от средата и долната част на стъблото. Казаното за върховите резници, важи и за тях.
Калеми - отрязват се от млади, но съзрели издънки през късна есен и напролет. Трябва да са с дебелина на молив и дължина 10 - 30см.. Отделят се листата, като долната част се отрязва под наклон, а горната равно, за да се различават при засаждането. Всеки калем трябва да има поне едно око на върха. Набучват се поотделно наклонени на дълбочина 3/4  от тяхната дължина. Може да се закопаят на снопове в ровник в земята и да се засадят напролет.
Коренови резници - правят се през късната есен на месести корени и на храсти. Освобождава се един корен с дебелина на молив и се отрязва близо до основата. След това се нарязва на парчета с дължина около 4см. .Парчетата се отрязват под наклон в долната част и равно в горната. Поставят се в субстрата с отрязания под наклон край, така, че срезът да е наравно със субстрата. Поставят се в смес от глина, торф и пясък. Презимуват на светло, студено, но немразовито място и се засаждат през пролетта.

Разделяне на грудки
Прави се успешно само ако грудките са големи и силни. Разделянето се прави през пролетта. Всяко отделно парче трябва да има поне едно око за изникване. Отрязаните места се дезинфекцират с прах от дървени въглища. Първо грудките за размножаване се поставят в съндъче с влажен торф, обърнати с вдлъбнатата част нагоре. Покриват се с малко субстрат. Оставят се на топло и светло. Когато се покажат кълновите пъпки, всяка грудка се разрязва с дезинфекциран нож на парчета с по една пъпка. Оставят се няколко часа, за да изсъхнат ръбовете на среза. Парчетата се поставят поотделно в саксии и се оставят на светло и топло място. По - късно връхчетата на младите растения може да се премахнат.
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори