Начало
Placeholder Picture

Вълча ябълка (Aristolochia macrophylla)


Произход: Северна Америка
Семейство: Копитникови (Aristolochiaceae)
Месторастене: Сенчесто до полусенчесто и защитено от вятър място.
Период на цъфтене: Юни - Юли
Поливане и торене: През периода на израстване се полива обилно. Младите растения се наторяват 2 - 3 пъти, а старите 2 пъти.
Презимуване: -
Размножаване:
Съвети: Нужно е устройство за катерене.

Назад