Начало
Placeholder Picture

Кумарка (Arbutus unedo)


Произход: Средиземноморието
Семейство: Боровинкови (Ericaceae)
Месторастене: Светло до полусенчесто и защитено от вятър място.
Период на цъфтене: Ноември - Март
Поливане и торене: В периода на израстване се полива обилно. Да не се допуска изсушаване или задържане на вода. До август се наторява всяка седмица.
Презимуване: На светло при температура 2 - 8 ºС. Да не се допуска пълно изсъхване на туфата.
Разможаване: Чрез връхни резници.
Съвети: Понася кратковременно застудяване до - 5 ºС, което означава, че може да се прибере късно.

Назад