Начало
Placeholder Picture

Канна ( Canna indica )


Произход: Западна Индия, Централна и Южна Америка, Южните щати на САЩ
Семейство: Каннови ( Cannaceae )
Месторастене: Силно слънчево място
Период на цъфтене: Юни - Октомври
Поливане и торене: В периода април - май се полива обилно, а от август се наторява всяка седмица. Не трябва да се допуска изсъхване на пръстта.
Презимуване: Коренищата се изваждат, изсушават и се поставят в торф или пясък при температура 8 - 10 ºС.
Разможаване: Чрез разделяне на ризомите през пролетта. Парчетата трябва да имат най - малко две очички.
Съвети: Прецъфтелите цветове се отстраняват, за да се стимулира продължаването на цъфтежа.

Назад