Начало
Placeholder Picture

Калуна
( Calluna vulgaris )


Произход: Европа, Сибир, Мала Азия, Северно Мароко
Семейство: Боровинкови ( Ericaceae )
Месторастене: Слънчево до полусенчесто място
Период на цъфтене: В зависимост от сорта юни - декември
Поливане и торене: В периода на израстване се поддържа равномерна влага. Многогодишните растения се подхранват с органичен тор веднъж през пролетта и втори път в началото на лятото.
Презимуване: -
Разможаване: Чрез отводи през август - септември. Съдовете се загръщат с полиетиленово фолио.
Съвети: Поливайте цветята само с мека вода.

Назад