Начало
Placeholder Picture

Гомфрена, топчеста (Gomphrena globosa)


Произход: Тропическа и субтропическа Америка
Семейство: Щирови (Amaranthaceae)
Месторастене: Слънчево и защитено от дъжд място
Период на цъфтене: От месец юли до октомври
Поливане и торене: Полива се малко и до месец август се наторява слабо през 14 дни
Презимуване: -
Размножаване: Чрез семена през месец март, при температура на почвата 18 ºС.
Съвети:Засаждат се на разстояние 25 см., а сортовете "Бъди" на 20 см.

Назад