Начало
Placeholder Picture

Голтерия, полегнала (Gaultheria procumbens)


Произход: Северна Америка
Семейство: Боровинкови (Ericaceae)
Месторастене: Полусенчесто до сенчесто място
Период на цъфтене: От юли до август
Поливане и торене: В периода на израстване се поддържа леко влажно. До месец август във водата се разтваря тор несъдържащ калций.
Размножаване: Чрез коренови издънки и чрез семена.
Съвети: Да не се полива с твърда вода, тъй като е чувствителна към варовик.

Назад