Голтерия, полегнала (Gaultheria procumbens)
Произход:   Северна Америка
Семейство: Боровинкови (Ericaceae)
Месторастене: Полусенчесто до сенчесто място
Период на цъфтене: От юли до август
Поливане и торене: В периода на израстване се поддържа леко влажно. До месец август във водата се разтваря тор несъдържащ калций
Презимуване: -
Размножение: Чрез коренови издънки и чрез семена
Съвети: Да не се полива с твърда вода, тъй като е чувствителна към варовик
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори