Начало
Центрадения

Центрадения (Centradenia)


Произход: Централна Америка
Семейство: Меластоматови (Melastomataceae)
Месторастене: Слънчево до полусенчесто място място.
Период на цъфтене: Април - Септември
Поливане и торене: В периода на израстване се поддържа равномерно влажно. Да не се допуска задържане на вода или изсъхване на туфата. Наторява се през 14 дни в намалени дози.
Презимуване: На светло и немразовито място.
Размножение: Чрез резници в началото на лятото
Съвети: Младите растения се засаждат на разстояние 20см. едно от друго. Прецъфтелите цветове да не се отстраняват.

Назад