Начало
Placeholder Picture

Аспарагус (Asparagus)


Произход: Източна, Западна, Южна Африка
Семейство: Лилиеви (Liliaceae)
Месторастене: Полусенчесто до сенчесто място.
Период на цъфтене: -
Поливане и торене: Полива се умерено. От май до септември се тори всяка седмици.
Презимуване: При 12ºС.
Размножаване: Чрез разделяне на кореновата туфа.
Съвети: Да не се оставя на течение.

Назад