Акация, бяла (Robinia pseudoacacia)
Произход:   Източната и централната част на Северна Америка
Семейство: Бобови (Leguminosae)
Месторастене: Слънчево място
Период на цъфтене: Юни
Поливане и торене: В периода на израстване се полива умерено и не се наторява
Презимуване: -
Размножение: Чрез коренови отводи
Съвети: Имайте предвид, че достига височина 9м.
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори